برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابالفضل
نام مسئول
ابراهيم منصوري باغ
نام مداح
حامد منصوري
نام همیار بهداشت
ابراهيم منصوري
استان
کرمان
شهرستان
جيرفت
آدرس
جيرفت-حشراباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7861-47432
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابالفضل
استان : کرمان
شهرستان : جيرفت
آدرس : جيرفت-حشراباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0