برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اباعبداله (ع)
نام مسئول
صفر زاهری
نام مداح
اسحاق زاهری
نام همیار بهداشت
مجید زاهری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
روستای سیاهو اران گان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-49494
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اباعبداله (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : روستای سیاهو اران گان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:19
زمان پایان : 0:20