برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ائمه بقیع
نام مسئول
رضا سلیمیان
نام مداح
سید علی خوش سیما
نام همیار بهداشت
سمیرا سادات تقوی
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
خیابان ورامین خیابان محبتی کوچه معصومی پلاک ۱۶
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1813-15335
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ائمه بقیع
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : خیابان ورامین خیابان محبتی کوچه معصومی پلاک ۱۶
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:18
زمان پایان : 0:19