برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : آیه های عاشورایی
نام مسئول
علیرضا رجب زاده ثانی ابادی
نام مداح
سیدعلی کاظمی نسب
نام همیار بهداشت
مجتبی گلشن
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
م شهدای یعقوبی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : آیه های عاشورایی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : م شهدای یعقوبی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:30
زمان پایان : 18:0