برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : آل یاسین
نام مسئول
حسین ابوطاللیان
نام مداح
جواد کدخدایی
نام همیار بهداشت
حسین علینقیان
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان آتشگاه کوچه ۷ روبروی بن بست فرهادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204011739
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : آل یاسین
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان آتشگاه کوچه ۷ روبروی بن بست فرهادی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0