برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : آشپزی
نام مسئول
عبدالرسول دهقانی
نام مداح
محمد کاظم هادی نیا
نام همیار بهداشت
علیرضا رنجبر
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
تفت خیابان 22 بهمن کوچه میعاد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-49470
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : آشپزی
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : تفت خیابان 22 بهمن کوچه میعاد
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:3
زمان پایان : 22:8